Lưu trữ thẻ: Ban công

P1C – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11