Chúng tôi, Không Chung Chủ, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng trang web/Page của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thu thập thông tin
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ thu thập số điện thoại và tên của khách hàng để tiện liên lạc trong quá trình thuê phòng trọ.

2. Sử dụng thông tin
Thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng cho mục đích khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ.

3. Bảo vệ thông tin
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi sự truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng.

4. Chia sẻ thông tin
Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng với bên thứ ba. Trong trường hợp có yêu cầu chia sẻ thông tin từ phía chính quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

5. Chỉnh sửa thông tin
Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc xoá thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại được cung cấp trên trang web/Page của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách quyền riêng tư này và luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại được cung cấp trên trang web/Page của chúng tôi.