Lưu trữ Danh mục: Quận 11 Quận Tân Bình

P101 – 1167 HOÀNG SA

Địa chỉ: 1167 Hoàng Sa, Phường 5, Tân Bình

P3B – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11

P2B – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11

P1C – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11