Lưu trữ thẻ: Tân Bình

P101 – 1167 HOÀNG SA

Địa chỉ: 1167 Hoàng Sa, Phường 5, Tân Bình