Lưu trữ thẻ: Quận 11

P3B – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11

P2B – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11

P1C – 149 XÓM ĐẤT

Địa chỉ: 149 Xóm đất, Phường 8, Quận 11